• Tel:

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

To je naša politika zasebnosti. Pozorno si jo preberi preden uporabljaš našo spletno stran.


Ime in naslov odgovorne osebe


Odgovorna oseba / upravljavec podatkov v smislu Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic Evropske unije ter drugih predpisov o varstvu podatkov je:

Smart solutions, Jure Mokorel s.p.
Srednja Dobrava 8D
4245 Kropa, Slovenija
E-naslov:


Splošne informacije o obdelavi podatkov


Področje obdelave podatkov

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje funkcionalnosti spletnega mesta, vsebine in storitev. Obdelava osebnih podatkov uporabnikov poteka le po soglasju uporabnika. Izjema velja v primerih, ko predhodnega soglasja iz dejanskih razlogov ni mogoče pridobiti in je obdelava podatkov zakonsko dovoljena.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ko pridobimo soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov smatra 6. člen, točka 1, alineja A uredbe GDPR.

Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga smatra 6. člen, točka 1, alineja B uredbe GDPR. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

V kolikor je za obdelavo osebnih podatkov potrebno izpolnjevanje zakonske obveznosti, se kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov smatra 6. člen, 1. točka, alineja C uredbe GDPR.

V primeru, da vitalni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, se kot pravna podlaga smatra 6. člen, 1. točka, alineja D uredbe GDPR.

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne presegajo prvega pomena, se kot pravna podlaga za obdelavo podatkov smatra 6. člen, 1. točka, alineja F uredbe GDPR.

Obdelava in hranjenje podatkov

Osebni podatki zadevne osebe bodo izbrisani ali blokirani, takoj ko preneha veljati namen shranjevanja. Poleg tega se lahko shranjujejo podatki, če je to predvideno v zakonodaji, zakonih ali drugih določbah evropske zakonodaje ali zakonov ali drugih določb, za katere velja odgovorna oseba. Podatki bodo tudi blokirani ali izbrisani, če se izteče obdobje shranjevanja, ki ga predpisujejo zgoraj navedeni standardi.


Upravljanje spletnega mesta in ustvarjanje dnevniških datotek


Opis in področje obdelave podatkov

Ob vsakem obisku spletnega mesta naš sitem avtomatsko zbira podatke in informacije iz računalniškega sistema klicne naprave.

Zbirajo se naslednji podatki:

 • Informacije o uporabljeni vrsti in različici brskalnika
 • Uporabnikov operacijski sistem
 • Ponudnik internetnih storitev uporabnika
 • IP naslov uporabnika
 • Datum in čas dostopa
 • Spletna mesta, s katerih uporabnikov sistem pride na naše spletno mesto
 • Spletna mesta, do katerih sistem uporabnika dostopa prek našega spletnega mesta
 • Sistemski ID uporabnika za prijavljene uporabnike

Podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema. Če je uporabnik registriran uporabnik sistema in je trenutno prijavljen, se shrani tudi ID uporabnika.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov in dnevniških datotek je 6. člen, 1. točka, alineja F uredbe GDPR.

Namen obdelave podatkov

Začasno shranjevanje IP naslova s strani sistema je potrebno, da omogočimo dostavo spletnega mesta v uporabnikov brskalnik. Za ta namen mora ostati IP naslov uporabnika shranjen za čas veljavnosti seje.

Podatki so shranjeni v dnevniških datotekah, da se zagotovi funkcionalnost spletnega mesta. Poleg tega nam podatki služijo za optimizacijo spletnega mesta in zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije. V tem okviru ocena podatkov za namene trženja ne poteka.

Trajanje hranjenja

Podatki bodo izbrisani, takoj ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je to po 12 mesecih. Obdobje se lahko podaljša, če je v tem obdobju prišlo do incidenta, ki zahteva analizo dnevniških datotek. Dnevniške datoteke so lahko tudi v varnostnih kopijah. Obdobje shranjevanja varnostnih kopij je dolgo le toliko, kolikor je potrebno za zagotovitev varnosti podatkov.

Možnost ugovora in odstranitve

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah je nujno potrebno za delovanje spletnega mesta. Posledično uporabnik ne more ugovarjati.


Kontaktni obrazec in kontakt


Opis in področje obdelave podatkov

Na naši spletni strani so kontaktni obrazci, ki jih je mogoče uporabiti za elektronski stik. Če uporabnik izkoristi to možnost, se nam podatki, vneseni v vnosno masko, posredujejo in shranijo. Ti podatki so običajno:

 • Ime, priimek
 • E-naslov
 • Zadeva
 • Sporočilo

Pridobljeno je vaše soglasje za obdelavo podatkov v okviru postopka pošiljanja in sklicevanje na to izjavo o varstvu podatkov.

Lahko pa nas kontaktirate tudi preko navedenih e-poštnih naslovov. V tem primeru se shranijo uporabnikovi osebni podatki, poslani po elektronski pošti.

V tem kontekstu se podatki ne bodo posredovali tretjim osebam. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo pogovora.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6. člen, 1. odstavek, alineja A uredbe GDPR, če je uporabnik dal svoje soglasje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, poslanih med pošiljanjem e-pošte, je 6. člen, 1. točka, alineja F uredbe GDPR. Če je cilj e-poštnega stika sklenitev pogodbe, potem je dodatna pravna podlaga za obdelavo 6. člen, 1. točka, alineja B uredbe GDPR.

Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov iz kontaktnega obrazca nam služi le za vzdrževanje vzpostavljanja stika. V primeru stika po e-pošti to predstavlja tudi potreben legitimen interes za obdelavo podatkov. Ti podatki se lahko uporabljajo za izboljšanje naših storitev (npr. Povratne informacije strank, zahteve za podporo) in se lahko zbirajo za statistične in vodstvene analize.

Drugi osebni podatki, obdelani med postopkom pošiljanja, služijo za preprečevanje zlorabe kontaktnega obrazca in za zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

Trajanje hranjenja

Podatki ne bodo izbrisani. To velja za osebne podatke iz kontaktnih obrazcev in tiste, ki so bili poslani po e-pošti.

Možnosti ugovora in odstranitve

Uporabnik lahko kadar koli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Če uporabnik stopi v stik z nami po elektronski pošti, lahko kadar koli ugovarja hrambi njegovih osebnih podatkov.

Da bi to lahko storil, mora uporabnik pooblaščeni osebi za varstvo podatkov poslati e-sporočilo, v katerem navede, da želi preklicati soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

V tem primeru bodo izbrisani vsi osebni podatki, shranjeni med kontaktiranjem z nami, vključno z zahtevo za preklic privolitve.


Pravice oseb, na katere se nanašajo osebni podatki


Če osebne podatke obdelujete, to vpliva na vas v smislu GDPR in imate do odgovorne osebe naslednje pravice:

Pravica do informacij

Odgovorno osebo lahko zaprosite za potrditev, ali bomo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, obdelali mi.

Če je prišlo do takšne obdelave, lahko od odgovorne osebe zahtevate naslednje podatke:

 • namene, za katere se osebni podatki obdelujejo;
 • kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali se še razkrivajo osebni podatki, ki se nanašajo na vas;
 • predvideno trajanje hrambe osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali če posebni podatki o tem niso mogoči, merila za določitev obdobja hrambe;
 • obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravica do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravica do ugovora takšni obdelavi;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • vse razpoložljive informacije o viru podatkov, če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s 22. členom, 1. in 4. odstavkom uredbe GDPR in - vsaj v teh primerih - pomembne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih posledicah takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Imate pravico zahtevati informacije o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, prenesejo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. V zvezi s tem lahko zaprosite za obveščanje o ustreznih jamstvih v skladu s 46. členom uredbe GDPR v zvezi s prenosom.

Ta pravica do informacij je lahko omejena do te mere, da bi lahko onemogočila ali resno poslabšala uresničevanje raziskovalnih ali statističnih namenov, omejitev pa je potrebna za izpolnitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

Pravica do sprememb

Imate pravico do popravka in / ali dopolnitve nasproti upravljavcu podatkov, če so osebni podatki, ki se nanašajo na vas, napačni ali nepopolni. Odgovorna oseba popravek izvede takoj.

Vaša pravica do popravka je lahko omejena do te mere, da bi lahko dosegla raziskovalne ali statistične namene nemogoče ali resno škodovala, omejitev pa je potrebna za izpolnitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

Pravica do omejitve uporabe

Pod naslednjimi pogoji lahko zahtevate, da se obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omeji:

 • če izpodbijate točnost osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
 • obdelava je nezakonita in zavrnete brisanje osebnih podatkov in namesto tega zahtevate, da se omeji uporaba osebnih podatkov;
 • upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, izvrševanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov, ali
 • če ste vložili ugovor na obdelavo v skladu z 21. členom, odstavek 1 uredbe GDPR in še ni ugotovljeno, ali upravičeni razlogi odgovorne osebe prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omejena, se lahko ti podatki obdelujejo - razen shranjevanja - samo z vašim soglasjem ali z namenom uveljavljanja, uveljavljanja ali zagovarjanja pravic ali zaščite pravic druge fizične ali pravne osebe ali dne pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če je bila omejitev obdelave omejena v skladu z zgornjimi pogoji, vas bo odgovorna oseba o tem obvestila, preden bo omejitev odpravljena.

Vaša pravica do omejitve obdelave je lahko omejena do te mere, da bi lahko dosegla raziskovalne ali statistične namene nemogoče ali resno škodovala, omejitev pa je potrebna za izpolnitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

Pravica do izbrisa

A. Dolžnost izbrisa

Od upravljavca podatkov lahko zahtevate, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas, nemudoma izbriše, upravljavec pa jih mora nemudoma izbrisati, če velja eden od naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
 • Umikate soglasje, na katerem je temeljila obdelava v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, alinejo A ali 9. členom, 2. odstavkom, alinejo A uredbe GDPR, druge pravne podlage za obdelavo pa ni.
 • Zoper obdelavo vložite ugovor v skladu z 21. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR in ni nobenih prevladujočih zakonitih razlogov za obdelavo ali vložite ugovor zoper obdelavo v skladu z 21. členom, drugim odstavkom uredbe GDPR.
 • Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bili obdelani nezakonito.
 • Izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, je potreben za izpolnitev pravne obveznosti po pravu Unije ali zakonodaji držav članic, ki veljajo za upravljavca podatkov.
 • Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ponujenimi v skladu z 8. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR.

B. Informacije tretjim osebam

Če je upravljavec podatkov osebne podatke, ki se nanašajo na vas, objavil in jih je dolžan izbrisati v skladu s 17. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR sprejme ustrezne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe, da obdelovalce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevali izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov. ali kopij ali kopij teh osebnih podatkov.

C. Izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava potrebna

 • uveljavljati svobodo izražanja in obveščanja;
 • za izpolnitev pravne obveznosti, ki se zahteva za obdelavo po zakonodaji Evropske unije ali njenih držav članic, ki je podrejena upravljavcu, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu ;
 • ali razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu z 9. členom, 2. odstavkom, alinejama H in I ter 9. členom, 3. odstavkom uredbe GDPR;
 • ali za namene arhiviranja v javni interes, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene v skladu s 89. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR, kolikor zakon iz točke a) verjetno onemogoča ali resno ovira doseganje ciljev takšne obdelave, ali
 • uveljavljati ali zagovarjati pravne zahtevke.

Pravica do obveščanja

Če ste uveljavili svojo pravico, da upravljavec podatkov popravi, izbriše ali omeji obdelavo, mora o tem popravku ali izbrisu podatkov ali omejitvi obdelave obvestiti vse prejemnike, katerim so bili razkriti osebni podatki, ki se nanašajo na vas, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmerne napore.

Odgovorna oseba ima pravico biti obveščena o takih prejemnikih.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do prejemanja osebnih podatkov v zvezi z vami, ki ste jih posredovali odgovorni osebi v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki. Poleg tega imate pravico posredovati te podatke drugi odgovorni osebi, ne da bi jo ovirala odgovorna oseba, ki ji je osebne podatke posredovala, pod pogojem, da

 • obdelava temelji na privolitvi v skladu 6. členom, 1. odstavkom, alinejo A uredbe GDPR ali 9. členom, 2. odstavkom, alinejo A uredbe GDPR ali na podlagi pogodbe v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, alinejo B uredbe GDPR in
 • processing is carried out by means of automated methods.

Pri uveljavljanju te pravice imate pravico zahtevati, da se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, prenesejo neposredno z enega upravljavca podatkov na drugega upravljavca podatkov, če je to tehnično izvedljivo. To ne sme vplivati na svoboščine in pravice drugih oseb.

Pravica do prenosljivosti ne velja za obdelavo osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

Pravica do ugovora

Imate pravico kadar koli iz razlogov, ki izhajajo iz vaše situacije, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v skladu s 6. členom (1) (e) ali (f) uredbe GDPR; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

Upravljavec podatkov osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ne obdeluje več, razen če lahko dokaže prepričljive razloge, ki jih je treba zaščititi za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za namene takega oglaševanja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem.

Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, osebni podatki, ki se nanašajo na vas, za te namene ne bodo več obdelani.

Ne glede na Direktivo 2002/58 / ES imate pravico do ugovora v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe uveljaviti z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

Prav tako imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu z 89. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije.

Vaša pravica do ugovora je lahko omejena do te mere, da bo verjetno onemogočila ali resno poslabšala uresničevanje raziskovalnih ali statističnih namenov, omejitev pa je potrebna za izpolnitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

Pravica do preklica izjave o soglasju varstva podatkov

Imate pravico kadar koli preklicati svojo izjavo o soglasju o varstvu podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se izvaja na podlagi privolitve do preklica.

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Imate pravico, da ne boste predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi - vključno s profiliranjem -, ki ima proti vam pravni učinek ali vas na podoben način znatno poslabša. To ne velja za odločitev

 • je potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in odgovorno osebo,
 • zakonodaja Unije ali držav članic, ki veljajo za odgovorno osebo, je sprejemljiva in ta zakonodaja vsebuje ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic, svoboščin in legitimnih interesov; ali
 • z vašim izrecnim soglasjem.

Vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov v skladu z 9. členom, 1. odstavkom uredbe GDPR, razen če velja 9. člen, 2. odstavek, točka A ali G uredbe GDPR in so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito vaših pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov.

V primerih iz (1) in (3) odgovorna oseba sprejme razumne ukrepe za zaščito vaših pravic, svoboščin in legitimnih interesov, vključno vsaj s pravico do posredovanja osebe s strani odgovorne osebe, da izjavi svoje stališče in izpodbijati odločitev.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo imate pravico do pritožbe na nadzorni organ, zlasti v državi članici, v kateri prebivate, delate ali sumite kršitve, če menite, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami v nasprotju z GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, pritožnika obvesti o statusu in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo sodnega sredstva po 78. členu uredbe GDPR.

Povečajte svojo spletno prisotnost še danes